ANBI

De stichting Omnia Fieri heeft een Anbi status. Hieronder vind u alle gegevens over de stichting zoals deze ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel.

Gegevens stichting

RSIN: 856500495
Naam: Stichting Omnia Fieri
Statutaire zetel: gemeente Almelo
Datum akte van oprichting: 27-06-2016
Datum akte van statutenwijziging: 13-04-2018
Activiteitenomschrijving: De instandhouding en tentoonstelling van historisch en/of architectonisch belangwekkende gebouwen uit Aadorp en omstreken. Het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.
Activiteiten: 94994 - Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering.
88102 - Welzijnswerk voor ouderen

Download de statuten en jaarverslagen op de download pagina van Stichting Omnia Fieri.

Ga naar Downloads